GLO Program 2017

2017

Kleuterkerk: Jaar 2

Laerskoolkerk: Jaar 2

Gr 0 – 3 Poppekas: Lesreeks 6-8

Gr 4 – 6 Kurrikulum: Jaar 2

Gr 7 – 10 GPS

Gr 11 Geloofsgetuienis

Januarie

So 15

Les 1: Die Tien Gebooie Les 40: Hooglied Mentor vergaderings
GLO inskrywings

So 22

Les 2: Ragab se rooi tou Les 42: Jesaja GLO inskrywings
11:00 Mentor opleiding

So 29

Les 3: Josua om Jerigo Les 43: Jeremia Les 6/1: Gebed is praat met God – Hoe meer ons met Hom praat, en Hy met ons, hoe beter leer ons Hom ken. 1: God voorsien vir Elia Ontmoeting 1 – Op pad 16:00 Welkom geleentheid
Ouerinligtingssessie
Ouerinligtingsessie

Februarie

So 5 Doop Les 6/2: Gebed is soos asemhaal 2: Elia saam met Baäl profete Gr 7: Groot groep
Gr 8-10: Ontmoeting 2 – GPS vir my lewe
Wat is geloof en het my geloof iets met ander mense te doen?

So 12

Nagmaal Les 6/3: Gebed is ons wapen, dit beskerm ons teen die bose 3: Elia in Nabot se wingerd Gr 7: Ontmoeting 2 – GPS vir my lewe
Gr 8: Groot groep
Gr 9 – 10: Ontmoeting 3 – Praat én luister
Wie is God?

So 19

Les 5: Gideon Les 44: Klaagliedere Les 6/4: Ek mag met die Here praat oor elke begeerte, behoefte, bekommernis 4: Elisa neem Elia se bediening oor Gr 7 – 8: Ontmoeting 3 – Praat én luister
Gr 9 – 10: Ontmoeting 4 – Sê jou sê
God wat geskep het en ons wêreld onderhou (ook ewolusie, kreasionisme en verhouding tussen geloof en wetenskap)

So 26

Les 6: Simson Les 45: Esegiël Les 6/5 Vyf elemente van Gebed 5: Elisa en die weduwee Gr 7 – 8: Ontmoeting 4 – Sê jou sê
Gr 9: Groot groep
Gr 10: Ontmoeting 5 – Brood sonder
vervaldatum
Waar pas ek in die plan van God in? (Selfbeeld en my gawes en talente.)

Maart

So 5

Doop Les 6/6: Die Heilige Gees help ons as ons bid 6: Elisa wek Sunemmitiese seun op Gr 7 – 9:  Ontmoeting 5 – Brood sonder vervaldatum
Gr 10: Ontmoeting 6 – Wat laat my tiek?
Waar pas Jesus in ons geloof in?

So 12

Les 7: Rut Les 46: Daniël Les 6/7 Die krag van gebed 7: Joas word koning oor Juda Gr 7 – 9: Ontmoeting 6 – Wat laat my tiek?
Gr 10: Groot groep
Wat beteken Jesus vir jou? (Bekering, nuwe lewe, wedergeboorte)

So 19

Langnaweek

So 26

Paasfees

April

So 2

Doop Vakansie

So 9

Vakansie

So 16

Vakansie

So 23

Les 8: Samuel Les 48: Hosea Mentor vergaderings
Les 6/8 God antwoord altyd ons gebede! 8: Salamo bou die tempel Gr 7: Groot groep
Gr 8 – 10: Ontmoeting 7 –
Wie kan betaal?
Waar pas die Heilige Gees in ons geloof in?

So 30

Skole langnaweek

Mei 

So 7

Doop Hersien Lesreeks 6 9: Rehabeam neem ‘n swak besluit Gr 7: Ontmoeting 7 – Wie kan betaal?
Gr 8: Groot groep
Gr 9 – 10: Ontmoeting 8 – Die sonde loer
Vervulling met die Heilige  Gees en die Heilige Gees se leiding in ons lewens.

So 14

Les 26: Moedersdag DVD 12 – 13 Chomp kamp Gr 7 – 8: Ontmoeting 8 – Die sonde loer
Gr 9 – 10:  Ontmoeting 10 – God se spieël
My belewenis van God.
Verskillende spiritualiteite.
Les 7/1: Die oorlog is tussen lig en duisternis 10: Josafat veg saam met Agab
Gr

So 21

Nagmaal Les 7/2: Die vyand 11: Josia staan op vir God Gr 7 – 8:  Ontmoeting 10 – God se spieël
Gr 9 – 10: Ontmoeting 11 – God se plan
Ontmoeting 12 – Kyk, dink en bly
leef!
Doop en Nagmaal: Wat beteken dit vir my?

So 28

Les 9: Saul Les 49: Joël Les 7/3: Ek kies aan watter kant ek is 12: Die nuwe tempel word gebou Gr 7 – 8: Ontmoeting 11 – God se plan
Ontmoeting 12 – Kyk, dink en bly
leef!
Gr 9: Groot groep
Gr 10: Ontmoeting 13 – Sien is glo?
My kerk en ander kerke. Hoe werk God se koningryk?

Junie

So 4

Doop Les 7/4: Die oorlog is in my gedagtes – Die duiwel gebruik mense – Die duiwel gebruik dinge wat ek sien en hoor 13: Nehemia se probleem Gr 7 – 9:  Ontmoeting 13 – Sien is glo?
Gr 10 : Groot groep
Die Christendom en ander gelowe. Hoe tree mens teenoor hulle op?

So 11

Les 10: Dawid Pinkster So                Les 50: Amos Les 7/5: Hoe veg ek in die oorlog? Ek verdedig 14: Nehemia en die volk prys God Ontmoeting 14 – ‘n Foto vir altyd Belydenisskrifte en persoonlike geloof. Wat is ‘n belydenisskrif en watter plek het dit in ons geloof. Die klem op ‘n verhouding eerder as ‘n instemming met wat ander oor God sê.

So 18

Langnaweek

So 25

Les 12: Jesus leer ons om te bid Les 51: Obadja Les 7/6: Ons wapens 15: Ester word koningin Ontmoeting 15 – Drie maar net Een? Kom ons praat oor sonde!

Julie

So 2

Vakansie

So 9

Vakansie

So 16

Vakansie

So 23

Vakansie

So 30

Les 13: Die dogtertjie wat geslaap het Les 52: Jona Mentor vergaderings
Les 7/7: Ons wapens 16: Job Ontmoeting 16 – Vliegies met sokkies Hoekom het ons eredienste?

Augustus

So 6

Doop Hersien Lesreeks 7 17: Psalm Gr 7: Groot groep
Gr 8 – 10: Ontmoeting 17 – Wat maak ek met die seer?
Om te glo en om te doen?

So 13

Les 14: Die verlamde man Les 53: Miga Les 8/1: Ons is nuwe mense en moet leef soos nuwe mense 18: Prediker Gr 7: Ontmoeting 17 – Wat maak ek met die seer?
Gr 8 – 10: Ontmoeting 18 – ‘n Droomvakansie
wat nooit ophou nie
Waar pas bid in die prentjie in?

So 20 

Nagmaal Les 8/2: Ek vertrou op die Here 19: Jesaja word geroep Gr 7: Ontmoeting 18 – ‘n Droomvakansie wat nooit ophou nie
Gr 8: groot groep
Gr 9 – 10: Ontmoeting 19 – God wat gedagtes lees, hare tel en voëls kyk
Geloofswaardes: Respek en gesag
&
Geloofsekerheid: My verhouding met God

So 27

Les 15: Jesus sê God sorg vir ons Les 55: Nahum 25 Wakkerbly Gr 7 – 8: Ontmoeting 19 – God wat gedagtes lees, hare tel en voëls kyk
Gr 9: Groot groep
Gr 10: Ontmoeting 20 – I’ll be back
Geloofswaardes:  My verhoudings met ander mense
&
Geloofswaardes: Self geldendheid
Les 8/3: Ek lewe in liefde 20: Spreuke

September

So 3

Doop Les 8/4 Ek vergewe soos Jesus 21: Die brandende oond Gr 7 – 9: Ontmoeting 20 – I’ll be back
Gr 10: Groot roep
Geloofswaarde: Diensvaardigheid

So 10

Les 16: Jesus is lief vir kinders Les 56: Habakuk Les 8/5 Ek is gehoorsaam en onderdanig 22: Nebukadneser se hoogmoed Ontmoeting 21 – Kies reg Gevare van sosiale media

So 17

Les 17: Jesus loop op die golwe Les 57: Sefanja Les 8/6 Ek vra altyd wat Jesus dink, voor ek iets doen 23: Skrif teen die muur Ontmoeting 22 – Die geur van God in
ons
My verhouding met myself: (respek
vir myself)

So 24

Langnaweek 23-25 Gr 7 naweek Langnaweek

Oktober

So 1

Vakansie

So 8

Vakansie

So 15

Les 19: Jesus gee kos vir baie mense Les 58: Haggai Mentor vergaderings
Les 8/7: Ek moenie gierig wees nie 24: Daniël in die leeukuil Ontmoeting 23 – Wat kos Kersfees
my?
Wat is my toekomsplanne? (toekomsverwagting van kind – Jesus gee vir my toekomsverwagting

So 22

Les 30: Kersfees Doolhof Les 59: Sagaria Les 8/8: Ek het eerbied vir ander mense 25: Vier jong mans word getoets Ontmoeting 24 – My brief vir God Hoe kan ek God vir die res van my lewe hoor? Verbind om God te volg
&
Mentor getuienisse

So 29

Afsluiting
Les 31: Die geboorte van Jesus
Afsluiting                     Kersles Les 8/9 Ek dien die Here geesdriftig 26: Jona Afsluiting Geloofsgetuienis

November

So 5

Doop Les 8/10: As ek verbrou, het Hy my steeds lief 27: Geboorte van Jesus

So 12

Nagmaal Afsluiting Afsluiting
Gr 6 Nagmaal

So 19

Advent